Välkommen till Mina Sidor

Mina sidor är en webbtjänst som ger dig möjlighet att överblicka de avtal du har med oss. Där kan du enkelt följa information kring el, vatten, fjärrvärme och miljötjänster. Kundnummer hittar du på din faktura från Trelleborgs Kommun.Som ny användare trycker du "glömt lösenord" och får då instruktioner i din mail. Om du inte har en epostadress registrerad är du välkommen att kontakta vår kundsupport på tel. 0410 - 73 38 00 eller på mailadress kundsupport@trelleborg.se.


 

Om du har glömt ditt lösenord kan du fylla i ditt kundnummer nedan. Du kommer sedan att få ditt lösenord skickat till den e-postadress som finns registrerad på ditt kundnummer.
Kundnr

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna överföra bla. el till dig. (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering)

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt kund och debiteringssyustem BFUS.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nöd­vändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Tekniska nämnden som kan kontaktas på Tekniska.forvaltningen@Trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas under avtalstiden och sedan gallars de efter maximalt 7 år enligt arkivlagen.